Malorážkový benchrest, hlavně v Čechách.

Nový článek na benchrest.cz

Na oficiálním webu CBRA se objevil článek nazvaný Polopravdy a lži o CBRA, v jehož závěru jsem byl v podstatě vyzván, abych ho zde uveřejnil.
Polopravdy a lži o CBRA

Poté, co jsem měl možnost seznámit se s obsahem webu 22br.webgarden.cz, musel jsem konstatovat, že informace, které jsou prezentovány Jirkou Jiráčkem v podobě jeho "neoficiálního zápisu z valné hromady CBRA" je snůška lží a polopravd. Ostatně uveřejnit takový dokument pod tímto názvem je již samo o sobě značnou drzostí.

Jirka Jiráček byl na valné hromadě CBRA hostem a rozhodně nebyl pověřen zápisem z této valné hromady. Nazváním dokumentu tak, jak jej nazval přitom vzbuzuje dojem, že se jedná o zápis z valné hromady, pouze zatím není oficiální, tedy podepsaný předsedou CBRA.

Nikdy by mě nenapadlo, že se Jirka k tomuto sníží, nicméně zřejmě se vydal do boje proti CBRA ctíc heslo Účel světí prostředky. Nejsem přítelem dopisování si na internetových stránkách ale Jirkova veřejná prezentace valné hromady CBRA ve vlastním podání mi příliš možností nedává a tak bych alespoň rád uvedl tento pomlouvačný dokument, který CBRA značně poškozuje, na pravou míru.


 • Za BRK Mělník byl delegován Petr Bezányi, který se zasedání VH nemohl zúčastnit a zmocnil k hlasování za sebe ing. Josefa Havelku - viz zápis z valné hromady. Nebyl tedy najmenován na valné hromadě, jak je v dokumentu uváděno.

 • Delegát BRK Čekanice byl požádán o telefonickou účast v případě rovnosti hlasů - rozhodné hlasy byly 4

 • Nevím, jak Jirka dospěl k tomu, že stanovy jsou změněny tak, aby byli členové výboru neodvolatelní. Na této části se nic neměnilo a dokonce si sám odporuje svým návrhem na čtyřleté volební období. Ano, pokud bychom chtěli být neodvolatelní, mohli jsme to učinit a při mizivém počtu BR klubů bychom to i snadno odhlasovali. Nic takového ale v zápisu z valné hromady nenajdete.

 • Prohlášení, že není stanoven termín úpravy pravidel pro rok 2009 opět vyvrací zápis z valné hromady.

 • Co se týká nezájmu o BR vzduchovku, opět stačí porovnat toto tvrzení se zápisem z valné hromady, aby bylo jasné, že návrh Jirky Jiráčka (v zápisu uvedeno BRK Mělník neboť návrh podával jménem klubu) byl odsouhlasen i přes to, že na kluby bude další disciplína při soutěžích klást větší nároky.

 • Ne všechny body byly schváleny poměrem 4:0 jak uvádí Jirka Jiráček - opět viz zápis z valné hromady

 • Termín valné hromady byl stanoven v souladu se stanovami a BRK vysílajícím své delegáty včas sdělen. Nad rámec povinnosti byl termín konání valné hromady zveřejněn na webových stránkách zhruba týden před konáním.

 • Pokud je Jirka přesvědčen, že neproběhla volba delegátů, proč to neřešil se svým klubem a případně nevznesl stížnost na CBRA?

 • Josef Havelka měl právo dvou hlasů díky zmocnění delegáta klubu. Kdyby Petr Bezányi zmocnil ke svému zastupování na valné hromadě Jirku Jiráčka, měl by hlas i on a Josef Havelka jen jeden.

 • Tvrzení, že nebyl přítomen žádný delegát je vyvráceno v předchozím bodě. BR klub Mělník byl zastoupen Petrem Bezányim v plné moci Josefa Havelky. Mimochodem, i kdyby se žádný delegát nezúčastnil, byla by valná hromada dle stanov usnášeníschopná.

 • Ano, Jirka má pravdu, že nebyl volen nový výbor CBRA. Ale nemá pravdu, že se měl volit. Pokud již chce na CBRA házet samou špínu, měl by si přečíst stanovy. Pak by věděl, že volební období trvá dva roky po roce volby a to bude až v roce 2009.

 • Jak se taková věc hodí do krámu. Bafuňáři se scházejí v Hiltonu a ani neřeknou, kolik jim na to střelci museli dát peněz. Proč se nezeptal? Dověděl by se, že salonek byl hotelem Hilton pro jednání valné hromady poskytnut zdarma a občerstvení pro všechny účastníky valné hromady včetně Jirky Jiráčka jsem uhradil já z vlastních prostředků. Náklady CBRA na konání valné hromady tak činily celých 0,-Kč.Tolik mé vyjádření ke kampani, která značně poškozuje CBRA a jejímž účelem zřejmě má být její likvidace.

Ještě si neodpustím poznámku k administrátorovi uvedeného webu.
Napsat, že jsem si bez dovolení vypůjčil cosi z cizích stránek je totéž jako říci, že jsem to ukradl.
Slušností je dotázat se, zda takový dokument mohu použít (obecně není důvod to nedovolit) a k dokumentu uvést, že dokument byl převzat z www..... se svolením autorů. To už jste vážně všichni tak načichlí situací, kterou někteří vytváří?

Mimochodem, pokud by čirou náhodou chtěl administrátor br22.webgarden.cz tento dokument umístit na svůj web, má můj souhlas :-)
06.02.2009 01:45:42
jmc07
UPOZORNĚNÍ NA STRÁNKÁCH SE TRVALE PRACUJE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one